Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego fachwar.pl
 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Sklepu internetowego działającego pod adresem http://fachwar.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca Reach sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Górnym 05-540 przy ulicy Białej Brzozy 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594586, NIP: 1231309063, REGON: 363439878.

3. Sprzedawca przestrzega zasad ochrony Klientów przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Klient korzystając z usług dostępnych w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Dostęp do danych osobowych Klienta posiada Sprzedawca na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie oraz podmioty za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami.


§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego oraz w celach księgowych tj. :

a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym
b) zawarcia umowy sprzedaży
c) wystawienia faktury VAT
d) prowadzenia Konta klienta

2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP)
d) adres poczty elektronicznej (e-mail)
e) numer telefonu

3. Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.
 

§3 Polityka „Cookies”

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. Pliki Cookies pozwalają Usługodawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.

4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

§4 Prawa i obowiązki

1. Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.